турско кафе Mehmet Efendi
 

Производство на кафе е уметност. Од купување до печење, од варење до пакување му, секој момент бара знаење, вештини, искуство и мајсторство. За да бидат избрани најквалитетните зрна на кафе, се бара перфекционизам, за да се чуе песната на печени зрна на кафе неопходен е многу добар слух, за да се смеле правилно кафето неопходна е точноста. И како што се вели кај вистинските уметници - "вистинскиот производител на кафе не се станува подоцна таков, тоа се раѓа таков". Оваа тешка професија е уметност, која поминува од татко на син, од мајстор на ученик. Најдобрите формули, добиени по долгогодишно искуство, се пренесуваат од генерација на генерација.

 

Кафе Кафе

 
турско кафе