турско кафе Mehmet Efendi
 

Купување

Турско кафе, еспресо, филтер кафе без оглед какво е кафето, за да се произведува квалитетно, фирмите производители треба да дегустираат зелените зрна на кафето и избираат оние, кои ги исполнуваат критериумите им, да ги купат.

Експертите со долгогодишно искуство на компанија Kurukahveci Mehmet Efendi во овој поглед избираат и анализираат само единици од најдобрите видови на кафе Арабика. По изборот на квалитетни зрна се врши и купување им.


Дегустација и анализа

Дегустација на кафето "cupping" е нешто повеќе од искуството на вкусот на кафето, тоа е вршење на допирна анализа на кафето.

Чувство, рецептори за вкусот и сите сетила се користат за време на оваа анализа. Мирисот и вкусот се многу блиски еден до друг и при оценувањето им е многу тешко да бидат одвоени. Од друга страна, при оценување на густината на кафето се активираат сетилата за мирис. Секое купување кафе се дегустира на овој начин.

Специјалистите од тим за дегустација на компанија Kurukahveci Mehmet Efendi секој ден обидуваат од вкусот на строгите зрна кафе зрна и прават се што е можно за да се постигне високо ниво на квалитет.

 
турско кафе